Kategoriler

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ

 

GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLER

 

Bu Gizlilik Politikasında, Nüde Danışmanlık Elektronik Hizmetler Mağazacılık ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Mangolino /Hizmet Sağlayıcı”) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirebilmesi adına, Hizmet Sağlayıcı tarafından yönetilmekte ve işletilmekte olan; abiye, gelinlik, aksesuar, ayakkabı başta olmak üzere evlilik süreci içerisinde müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak adına kurulmuş olan www.buyukbedeniz.com  (“Site”) adlı Sitenin ziyareti ve hizmet alım süreci boyunca geçirdiğiniz süreyi en güvenli ve rahat şekilde tamamlamanız amacıyla, kişisel bilgilerinizi toplarken ve kullanırken Mangolino tarafından izlenilen prensipler açıklanmaktadır. Mangolino, Site üzerinden üyelerin paylaştığı bilgilerin gizliliği, kullanılması ve ilgili diğer hususlarda bu Gizlilik Politikası’nı benimser.

 

Bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler metni, Kanun kapsamında yürürlüğe giren, 10 Mart 2018 tarihli “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca hazırlanmıştır. Mangolino işbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca uygulamaya koyduğu aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

 

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Mangolino kullandığınızda, sizinle ve çeşitli kaynaklardan hizmetlerimizi kullanmanızla ilgili aşağıda belirtilmiş olan bilgileri toplarız. Önemle belirtmek isteriz ki, aşağıda yer alan ve işbu web sitesini ziyaretiniz kapsamı dışında mevcut her bir kişisel veri işleme süreci ile ilgili olarak aydınlatma yükümlülüğü ve gerekmesi halinde açık rızaya ilişkin yükümlülük Mangolino tarafından Kanuna uygun şekilde ayrıca yerine getirilecektir.

 

Kayıt Bilgileri: Mangolino hizmetlerinden yararlanabilmek için, Mangolino ‘e üye olmanız gerekir. Kayıt olmak için kullanıcı adınızı, soyadınızı, uyruğunuzu, parolanızı, e-posta adresinizi, cinsiyetinizi, ikamet adresinizi girmelisiniz. Üçüncü şahıs hesaplarıyla (Google ya da Facebook hesabınız gibi) kayıt olmak istiyorsanız, bu kayıt esnasında ilgili üçüncü şahıs hesabının size ait olduğu bilgisini kaydederiz. 
  

Fatura Bilgileri: Mangolino ‘e ödeme yaparken isim, adres, telefon, e-posta adresi, ticaret unvanı, vergi dairesi ile vergi numarası bilgiler ve seçtiğiniz ödeme türüne ait finansal bilgiler (kredi kartı numarası, son kullanım tarihi, banka hesap numarası gibi) gibi fatura ayrıntılarını sağlamanız gerekmektedir. Sitemizde bir satın alma yaptığınızda size ait mali bilgilerin, işleminizi gerçekleştirmek için gerekli 3. şahıslara (bankalar, kredi kartı şirketleri vb.) verilmesini kabul etmektesiniz. Paylaşılacak bilgiler kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, CVV2 de dahil gerekli tüm mali bilgileri içerir. Tüm kredi kartı ve kişisel bilgileriniz internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile 128 mbit şifrelenmiştir. Bu şekilde internet üzerindeki dolaşımları sırasında herhangi bir şekilde bu bilgilerinizin istenilmeyen kişi veya kurumlarda ele geçirilmesi önlenmiştir.
 

Değerlenmesini veya incelenmesini istediğiniz hizmet verileri: Mangolino üzerinden tedarik etmek veya almak istediğiniz hizmete ilişkin girmiş olduğunuz bilgiler, değerlendirilmek üzere Mangolino  altyapısına kaydedilir ve daha sonraki aşamalarda sizlere daha iyi hizmet sunmak üzere kullanılır.
 

İsteyerek paylaştığınız diğer veriler: Başka bağlamlarda gönderdiğiniz kişisel bilgi ya da verileri saklayabiliriz.
 

Kullanım verileri: Hizmetlerimize her başvurduğunuzda, hakkınızda kullanım verileri toplanır. Mangolino’e ait hangi web sayfalarını ziyaret ettiğiniz, neleri tıkladığınız, bu eylemleri ne zaman gerçekleştirdiğiniz, vb. veriler buna dâhil olabilir. Ayrıca, günümüzdeki birçok web sitesi gibi ağ sunucularımız da günlük dosyaları tutar; bu dosyalar bir aygıtın onlara her erişiminde veri kaydeder. Günlük dosyaları; kaynak IP adresleri, internet hizmeti sağlayıcıları, sitenizde görüntülenen dosyalar (örn. HTML sayfalar, grafikler, vb.), işletim sistemi sürümleri ve zaman damgaları gibi her bir erişimin mahiyetine ilişkin verileri içerir.
 

Aygıt verileri: Hizmetlerimize erişmek için kullandığınız aygıt ve uygulamalardan, IP adresiniz, işletim sistemi sürümünüz, cihaz türünüz, sistem ve performans bilgileriniz ve tarayıcı türünüz gibi veriler toplanır.
 

Üçüncü şahıslardan bilgi: Üçüncü şahısların bilgilerinizi bizimle paylaşmasına izin verirseniz, o üçüncü şahıslardan sizinle ilgili kişisel bilgileri ya da verileri toplayabiliriz. Örneğin; Mangolino e Facebook hesap detaylarınızla kayıt olma ve giriş yapma seçeneğini kullanırsanız giriş bilgileriniz Facebook tarafından doğrulanır; biz sadece Mangolino hesabınızın Facebook hesabınıza bağlanmasına izin vererek Facebook hesabınız hakkında bizimle paylaşmayı açıkça kabul ettiğiniz bilgileri toplarız.
 

Site İletişim Aracı verileri: Site İletişim Aracı üzerinden gerçekleşen Müşteri Hizmetleri ile Müşteriler arasındaki iletişim geçmişi ve içeriklerine ilişkin verileri sistemimiz otomatik olarak kaydeder. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda ve/veya uyuşmazlığa konu olabilecek durumlarda bu içerikleri ve iletişim kayıtlarını inceleyebilir ve denetleyebiliriz.
 

ÇEREZLER

Çerezler, sürekli kullanıcıları tanımamız için hizmetlerimize erişirken kullandığınız cihazda sakladığımız küçük veri dosyalarıdır. Kullanma nedenimize bağlı olarak tüm çerezlerin süresi belirli bir zaman sonra sona erer. Detaylı bilgi için sitemizde bulunan “Çerez Politikası” sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA İŞLİYOR ve AKTARIYORUZ?

Mangolino’in topladığı bilgiler, Mangolino’in hizmetlerini optimize etmek, geliştirmek ve veritabanını zenginleştirerek bu veritabanı sayesinde kullanıcılara sunulan hizmeti iyileştirmek için çeşitli şekillerde toplu halde kullanılabilir. Mangolino bu bilgileri web sitesi yönetimi, güvenlik, tanıtım etkinlikleri, araştırma ve analiz için kullanabilir. Bilgiler, kullanıcıları / ziyaretçileri şahsen tanımlayamayacak şekilde kullanılır. Toplanan hiçbir bilgi kamuya açıklanmayacaktır.

Mangolino’in yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile kişisel verileriniz paylaşılabilir.

Mangolino yukarıda bahsi geçen kişisel verilerinizi, kendi hissedarları ile faaliyetlerini yürütebilmek adına işbirliği yaptığı program ortağı kurum, kuruluşları ile tarafınıza sağlanan hizmetin en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için tedarikçileri ile verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığı üçüncü kişi ve kurumlarla, onay veren müşterilerine ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğu üçüncü kişi ve kuruluşlarla, Bankalar arası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve ilgili iş ortaklarıyla paylaşılmaktadır. Mangolino müşterilerini, ilgili paylaşım süreçleri ile ilgili olarak her bir veri işleme sürecinde ayrıca bilgilendirir ve gerekmesi halinde açık rızalarını temin eder.

Mangolino, kullanıcılar / ziyaretçilerin kişisel bilgilerinin başkalarına veya bağlı olmayan şirketlere (örn. doğrudan pazarlama amaçlarıyla) kiralanmasına, satılmasına ya da paylaşılmasına neden olmaz. Ancak, Mangolino, kişisel olmayan (anonim) toplu bilgileri üçüncü taraflarla paylaşabilir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YÖNTEM VE HUKUKİ SEBEBE BAĞLI OLARAK TOPLUYORUZ?

Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz, ilgili sürece bağlı olarak, Kanunun 5. Maddesinde belirtilen “açık rıza, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak, elektronik ortam aracılığı ile otomatik olarak işlenmektedir. 

KANUN UYARINCA HAKLARINIZ NELERDİR?

İşbu bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz hakkında Kanun’un 11. maddesinde belirtilen; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz. Kanunun tarafınıza sağladığı yukarıdaki haklara ilişkin taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirket’in [email protected] adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Bu gizlilik politikasını istediğimiz zaman değiştirebiliriz; ancak bu durumda değişiklikleri web sitesinde yayınlayarak sizi bilgilendiririz. Söz konusu değişiklikleri, bazı önemli durumlarda, e-posta ile veya sizi haberdar etmek üzere makul şekilde tasarlanmış dikkat çekici başka bir yöntemle, duruma uygun olarak ek bildirimler ile bildirebiliriz. Bu değişikliklere ilişkin bilgilendirilmeniz üzerine, üyeliğinizi iptal etmeyip bildirim döneminden sonra da hizmetlerimizi kullanmaya devam ederseniz, gizlilik politikamızdaki değişikliklere açıkça izin vermiş sayılacaksınız. Bu gizlilik politikasının ya da güncellenmiş bir gizlilik politikasının şartlarını kabul etmemeniz halinde (eğer varsa) hesabınızı istediğiniz zaman kapatabilme ya da anketlere cevap vermeme hakkınız saklıdır.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.